Wsparcie techniczne

Naprawy gwarancyjne oraz po gwarancyjne realizowane są poprzez wyspecjalizowane punkty serwisowe.
Aby zapewnić możliwie szybką naprawę usterek oraz ciągłość pracy zbudowaliśmy sieć serwisową na terenie całego kraju.
Zgłoszenia reklamacyjne kierowane będą do najbliższych oraz mogących wykonać najszybciej usługę punktów.