Dni pracujących
w miesiącu

Zysk miesięczny
przed opodatkowaniem

Czas zwrotu inwestycji
w miesiącach