Arbeidsdager i
løpet av måneden

Månedlig fortjeneste
før skatt

Avkastning på
investeringen ( i måneder)